sanco.online@gmail.com 0908105115

Chung-thu-lashing-dam-bao-hang-co-dinh-dung-cach

Các hãng tàu sẽ căn cứ vào chứng thư lashing để cho phép hàng hạ cảng và xếp lên tàu

Các hãng tàu sẽ căn cứ vào chứng thư lashing để cho phép hàng hạ cảng và xếp lên tàu

Pin It on Pinterest