sanco.online@gmail.com 0908105115

chằng buộc hàng hóa

“Phương Pháp Kinh Nghiệm” Tính Toán Tải Trọng Khi Lashing Chằng Buộc Hàng hóa

“Phương Pháp Kinh Nghiệm” Tính Toán Tải Trọng Khi Lashing Chằng Buộc Hàng hóa

16-08-2018

Trước khi thực hiện việc lashing chằng buộc hàng hóa, các chủ hàng hoặc đơn vị nhà thầu đóng gói phải có kế hoạch về vật tư và số lượng vật tư, thời gian chằng buộc dự kiến. Có nhiều phương pháp để tính toán về số thiết bị và tải trọng của từng thiết […]

Pin It on Pinterest