sanco.online@gmail.com 0908105115

lashing chằng buộc

Các Phương Pháp Lashing Chằng Buộc Phổ Biến

Các Phương Pháp Lashing Chằng Buộc Phổ Biến

16-08-2018

Trên thực tế có rất nhiều cách lashing chằng buộc hàng hóa trong container và trên phương tiện vận chuyển.  Mỗi phương pháp có một điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Chúng ta hãy cùng phân tích một số phương pháp chằng buộc hàng hóa  cơ bản nhất những ưu điểm và khuyết điểm […]

Pin It on Pinterest